PSKK > PSKK > Artikkelit > 2017 > helmikuu

Vasta valmistunut Vihreä rahtirata -selvitys vahvisti näkemystä siitä, että Pori–Parkano–Haapamäki-ratayhteys soveltuu kaasuvetureiden käytön pilottikohteeksi Porin LNG-terminaalin läheisyyden vuoksi. LNG:n ja biokaasun käyttö veturien polttoaineena tukee hyvin koko EU:n ja Suomen ilmasto-, energia ja liikennepoliittisia tavoitteita. – Ratainvestointi ei ole…

Geopark-statusta hakevalle luontomatkailualueelle on tuotettu uusia elämysmatkailupaketteja sekä Hämeenkankaan ympäristössä että Kauhanevalla yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja alueen yrittäjien kanssa. Elämysretket on suunniteltu ensisijaisesti kansainvälisille markkinoille, mutta ne ovat tarjolla yhtä lailla myös kotimaan matkailijoille. – Muutaman päivän hyvinvointipaketti In…