PSKK > Elävä seutu > Kehittävät hankkeet

Kehittävät hankkeet

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus on mukana monessa aluekehittämisen hankkeessa. Tässä muutamia esimerkkejä parhaillaan toteutuvista hankkeista ja yhteistyöstä.

Kolme T:tä ja yksi K: T3K

Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä – sitä on teollisille yrityksille suunnattu T3K-hanke. Hankkeessa selvitetään yritysten tuotteisiin ja palveluihin sekä tuotantomenetelmiin liittyvät kehittämis- ja osaamistarpeet yrityskohtaisesti. Kehittämistyön käynnistämiseksi yrityksille rakennetaan muun muassa kehityspolkuja ja valitaan soveltuvimpia toteuttamistapoja, yhteistyökumppaneita sekä tarvittavia palveluntuottajia. Teknologioiden hyödyntäminen, soveltaminen ja edelleen kehittäminen sekä tuote- ja palveluinnovaatioiden tuotteistus ovat myös merkittävä osa hanketta.
Hanke toteutetaan vuosien 2015–2017 aikana, ja siinä on nyt jo mukana useita yrityksiä jotka ovat vakuuttaneet, että hankkeesta tulee aitoa hyötyä yrityksiin. Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksella on hankkeen koordinointivastuu, ja se on Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman mukainen EAKR-hanke.

Hankkeen suunnitelmat vuodelle 2016 löydät tästä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Leena Kallio.

Lisätietoja: projektipäällikkö Leena Kallio, 050 526 0382, leena.kallio@pskk.fi

Geopark-hanke: LRG

Juuri käynnistynyt, noin 2,5 vuotta kestävä, Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi kehittämishankkeessa (LRG) kehitetään alueen geomatkailua ja valmistellaan UNESCOn Geopark-statuksen hakua. Hankkeessa muun muassa inventoidaan alueen luontokohteiden geologiaa, arkeologiaa ja luontoa, popularisoidaan tutkimustietoa matkailu- ja ympäristökasvatuskäyttöön sekä tuotetaan monipuolisesti aineistoja erilaisiin jakelukanaviin uutta viestintäteknologiaa hyödyntäen. Hankkeessa osallistutaan kotimaisen ja kansainvälisen Geopark-verkoston toimintaan Geopark-projektialueilta edellytettävällä tavalla.
Hanke on ylimaakunnallinen ja sen rahoitukseen osallistuvat Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskukset Manner-Suomen maaseutuohjelman kautta yhdessä laajan kuntajoukon (Isojoki, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karijoki, Karvia, Kauhajoki, Parkano ja Siikainen) sekä Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hanketta koordinoi Terttu Hermansson.

Lisätietoja:  projektipäällikkö Terttu Hermansson, 040 675 7363 tai sähköpostilla terttu.hermansson@pskk.fi

Vihreä rata -hanke

Alkuvuodesta 2017 valmistunut Vihreä rahtirata -selvitys vahvisti näkemystä siitä, että Pori–Parkano–Haapamäki-ratayhteys soveltuu kaasuvetureiden käytön pilottikohteeksi Porin LNG-terminaalin läheisyyden vuoksi. LNG:n ja biokaasun käyttö veturien polttoaineena tukee hyvin koko EU:n ja Suomen ilmasto-, energia ja liikennepoliittisia tavoitteita.

PPH-ratatyöryhmän johtopäätökset hankkeesta

Vihreä rata -selvityksen yhteenveto

Loppuraportti: 17.1.2017

Lisätietoja:
 toimitusjohtaja Marko Rajamäki, puh. 040 717 7578, marko.rajamaki@pskk.fi

Yrittäjyyteen kannustaminen YES

YES on yrittäjyyskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja oppilaitoksille. Nuoren työelämään valmentaminen kuuluu jokaisen opettajan työhön. YES yrittäjyyskasvatus edistää yrittäjyysasennetta, yrittäjyysvalmiuksia ja työelämätaitoja. Toimimme yhteistyössä YES Satakunnan kanssa. Voit tutustua valtakunnalliseen YES-toimintaan täällä. Satakunnan YES-toimintaa koordinoi Jenni Rajahalme Prizztechistä.

Lisätietoja: Jenni Rajahalme, 040 720 5755 tai lähetä sähköpostia jenni.rajahalme@prizz.fi

ONNELLISIA YRITTÄJÄTARINOITA | #uusiyritys