PSKK > PSKK > Artikkelit > Pääotsikko > Elinkeinopalveluiden järjestäminen siirtynee PSKK:n omistajakunnille

Elinkeinopalveluiden järjestäminen siirtynee PSKK:n omistajakunnille

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n omistajakunnat Kankaanpään kaupungin johdolla ovat käyneet syksyn 2017 aikana neuvotteluita kuntien elinkeinopalveluiden tuottamiseen liittyen. Käytyjen neuvottelujen tuloksena kunnat ovat ilmaisseet tahtonsa ryhtyä alueella elinkeinopalveluiden tuottamisen uudelleenjärjestelyyn. Asiaa käsitellään seuraavaksi omistajakuntien päätöksentekoelimissä, kunnanhallituksissa ja -valtuustoissa marras- ja joulukuun aikana.

Suunnitelman mukaan Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy lakkautetaan ja jatkossa kukin kunta vastaisi omista elinkeinotoimen palveluistaan.

Elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestelyn taustalla on kuntien muuttuva rooli 2020-luvulle tultaessa. Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimintaan omistajakunnat ovat olleet tyytyväisiä mutta muutokset toimintaympäristössä edellyttävät muutoksia myös palveluiden tuottamisessa. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa suunnitellulla tavalla kuntien tehtäväkenttä tulee muuttumaan aiempaa vahvemmin paljon esillä olleen elinvoimatyön suuntaan. Kuntien palvelutoiminnot pyritään jatkossa järjestämään siten, että ne asiakkaiden – yritysten, työntekijöiden, kuntalaisten – kannalta niveltyisivät toisiinsa mahdollisimman mutkattomasti.


Kankaanpää on halukas tarjoamaan yritysneuvontaa myös naapurikunnille

Suunnitelman mukaan elinkeinopalveluiden uudelleenjärjestely toteutetaan jo vuoden 2018 alusta lukien. Järjestelyssä PSKK:n henkilöstöstä kolme vakituista ja projektien kaksi määräaikaista työntekijää siirtyvät Kankaanpään kaupungin palvelukseen liikkeenluovutuksen periaattein ja yhden työntekijän PSKK:lle ostopalveluna hankittu työpanos Karvian kunnalta palaa tämän kunnan resurssiin.

PSKK:n hallinnoimaa käynnissä olevaa kahta hanketta uudelleenjärjestely ei katkaise. Hankkeiden toteutus ja hallinnointi siirtyvät 1.1.2018 lukien Kankaanpään kaupungin vastattavaksi.

Järjestelyyn liittyen Kankaanpään kaupunki on tuonut esille halukkuutensa tarjota jatkossa tuottamiaan elinkeinopalveluita myös naapurikunnilleen Pohjois-Satakunnan seutukunnassa. Tyypillisiä tällaisia palveluita voisivat olla yritysten perustamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen liittyvä yritysneuvonta sekä elinkeinojen ja aluekehittämisen hanketoteutus ja -hallinnointi. Näistä järjestelyistä; palveluiden tarjoamisesta naapurikunnille ja palveluiden hankkimisesta Kankaanpään kaupungilta kunnat neuvottelevat myöhemmin erikseen.

Vuodesta 2004 alkaen Kankaanpään kaupungin sekä Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien omistama elinkeinoyhtiö on tuottanut alueen kunnille alkavien yritysten yrityksen perustamiseen liittyvän neuvonnan, toimivien yritysten yrityksen kehittämiseen liittyvän neuvonnan sekä elinkeinojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyvän kehittämistyön ja hanketoteuttamisen. Yhtiön omistus osakaskuntien kesken on jakautunut seuraavasti: Kankaanpään kaupunki 63,24 %, Karvian kunta 15,13 %, Jämijärven kunta 11,8 % ja Siikaisten kunta 9,83 %.

Tiedotamme asiasta lisää omistajakuntiemme päätösten myötä.


Marko Rajamäki
toimitusjohtaja

Related posts

Comment