PSKK > PSKK > Artikkelit > Uutinen > Geopark-alueen selvitystyö etenee

Geopark-alueen selvitystyö etenee

UNESCOn Geopark-statusta hakevan Lauhanvuoren luontomatkailukohteen geologinen taustaselvitys laajenee alueen pääteemaan eli soihin tulevan kesän aikana.

– Suo kattaa alueen geologisesta historiasta vain viimeisimmät 9 000 vuotta. Suon taustalta löytyy paljon pidempi geologinen historia. Alueen geologisen tarinan kiehtovimmat piirteet liittyvät sen poikkeukselliseen jääkausihistoriaan. Vaikka jäätiköt ovat peittäneet Lauhanvuorea useasti, eivät ne ole kuluttaneet aluetta voimakkaasti. Ylänköalue on toiminut eräänlaisena puskurina ja ohjannut aktiiviset jäätikkökielekkeet alueen länsi- ja itäpuolelle, Geopark-hankkeessa toimiva geologi Pasi Talvitie selvittää.

Loivapiirteisessä maastossa soistuminen on ollut laajamittainen ilmiö, joka alkoi pian jääkauden jälkeen. Jäätikkö kerrosti alueelle ohuen mutta laajan hienoainesmoreenikerroksen, joka toimii oivallisena alustana soistumiselle.

– Geologian tutkimuskeskus ottaa alueelta näytteitä soistumisen eri vaiheiden olosuhteiden selvittämiseksi. Suoluonnon monimuotoisuuteen pureudutaan puolestaan Geopark-hankkeen osatoteuttajan Luonnonvarakeskuksen toimesta, Talvitie kertoo.

Geopark-hanke

Lauhanvuori Region: Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan rajaseuduilla sijaitseva luontomatkailualue, jonka kärkiteema on suoluonto.
Tavoite: Luoda Lauhanvuori Regionille edellytykset UNESCOn Geopark-jäsenyyden hakemiseksi syksyllä 2018.
Toimenpiteet: Tiedon kokoaminen Geopark-alueen erityispiirteistä ja sen hyödyntäminen opetuskäyttöön ja matkailun edistämiseen sekä ympäristökasvatuksen tukeminen.
Vaikutukset: Virkistää alueen elinkeinoelämää, lisää alueen tunnettuutta, opettaa arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja nauttimaan omasta lähiympäristöstä.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Terttu Hermansson, terttu.hermansson@pskk.fi, 040 6757 363 www.lauhanvuoriregion.fi
www.facebook.com/lauhanvuoriregion


Kuvassa: Geopark-alueen sijainnilla aktiivisten jäätikkökielekkeiden välissä on ollut suuri vaikutus alueen pinnanmuotoihin ja kasvillisuuteen. Geopark-alue on merkitty mustalla katkoviivalla, jäätikkökielekkeet sinisellä ja jäätiköiden virtaussuunnat tummansinisillä nuolilla. Taustakartta Maanmittauslaitos.

Related posts

Comment