PSKK > PSKK > Artikkelit > Uutinen > Hyödynnä alueen kulttuurianti liiketoiminnassasi

Hyödynnä alueen kulttuurianti liiketoiminnassasi

Taidekehä matkailutuotteena -seminaarissa kuulosteltiin elokuun lopulla alueen yrittäjien ja asukkaiden ajatuksia Kankaanpään taidekehän olemassa olosta ja sen merkityksestä matkailuvalttina. Ideoita on syksyn myötä alettu jalostaa yhteistyössä PSKK:n, Kankaanpään Yrittäjien, Kankaanpään kaupungin ja SAMKin kanssa. Taidekehän strategiatyöryhmän pohdinnat ovat osa laajempaa kaupunkistrategiaa.

– Pitkän tähtäimen pyrkimys on nostaa taidekehän arvostus ja hyödyntäminen osaksi kankaanpääläistä identiteettiä. Haluamme kannustaa alueen elinkeinoelämän edustajia ja toimijoita miettimään, miten he voisivat kohdentaa tuotteitaan ja palveluitaan nimenomaan taiteen ja kulttuurin harrastajille, Kankaanpään Yrittäjien puheenjohtaja Pia Hirvonen kertoo.

Taidekehän tunnettuuden lisääminen toisi parhaimmillaan Kankaanpäähän uudenlaisia matkailijoita ja siten virkistäisi myös alueen elinkeinoelämää.

Related posts

Comment