PSKK > PSKK > Artikkelit > Onnellisia yrittäjätarinoita > Oppaana kasvun tiellä

Oppaana kasvun tiellä

T3K-kehittämishankkeessa mukana olo on tukenut Vesa Mustajärven matkaa yrityksen kärkimieheksi isänsä viitoittamalla tiellä.

Karvialainen kuljetinjärjestelmiä valmistama Finn-Metacon Oy tähtää kansainvälisille markkinoille. Ensin on kuitenkin keskityttävä viemään sukupolvenvaihdos läpi hallitusti ja luotava pienin, mutta varmoin askelin kasvulle sen vaatimat edellytykset. Yksi konkreettinen välietappi on esimerkiksi asiakkaita paremmin palvelevat ja yrityksen brändiä tukevat verkkosivut, joita on pohdittu alkuvuodesta yhdessä Differon Kati Kerosen kanssa.

Vesa kokee, että apua on ollut aidosti tarjolla – enemmän kuin sitä on kyennyt vastaanottamaan.

– Käydyt yksilö- ja ryhmävalmennukset sekä tehdyt kehittämissuunnitelmat ovat opettaneet tarkastelemaan omaa liiketoimintaa sen kannattavuuden ja jatkuvuuden näkökulmasta, Vesa kertoo.

Hän kertoo saaneensa eväitä myyntiin ja verkkomarkkinointiin sekä tietoa investointituista. Lean-prosessinjohtamismalliin tutustuminen herätti kiinnostuksen viedä opittu teoria yrityksen arkeen käytännön tasolle. Lisäksi Finn-Metaconille tehtiin hankkeen puitteissa markkinaselvitys yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

– T3K-hankkeen ideana on tarjota yrittäjille yhden kanavan asiointiväylä, josta on heille apua liiketoimintansa kehittämisessä. Mukana on ollut reilu parikymmentä yritystä. Vuonna 2015 alkanut hanke jatkuu tämän vuoden syksyyn. Maaliskuun lopulla järjestettävään sosiaalisen median jatkotyöpajaan otetaan parhaillaan ilmoittautumisia vastaan, projektipäällikkö Leena Kallio Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksesta kertoo.

Related posts

Comment