PSKK > PSKK > Artikkelit > Pääotsikko > Tilannetajulla parempia päätöksiä

Tilannetajulla parempia päätöksiä

– Tietoisuuden kehittämistä kannattaa harjoittaa jatkuvasti. Tietoisuus lisää kykyä havainnoida itseään, toisiaan ja ympäristöään. Ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavat monet asiat, joten havainnointi on hyvin tärkeää, lukuisia johtoryhmiä sparrannut työpsykologiasta väitellyt tekniikan tohtori ja KM Helena Åhman toteaa.

Toimivaan tilannetajuun vaikuttaa niin ikään monet asiat, kuten energiataso, hengitys, liikunta, havaintoharhat, huomion keskittäminen oleelliseen, tunteiden säätelykeinot ja niin edelleen. Omaa ajattelua voi oppia laajentamaan, jotta saadaan enemmän myönteistä ilmapiiriä luotua. Toisaalta taas negatiivisen ajattelun hyvä puoli on siinä, että silloin tarkastellaan asioita kriittisemmin ja kyseenalaistetaan.

– Kehitystyössä kritiikki ja kyseenalaistaminen ovat äärimmäisen tärkeää. Tilannetajun avulla opimme ohjaamaan tilanteita ja ihmisiä oikeanlaiseen tilaan. Tilannetajuvirheet voivat tapahtua kolmessa eri vaiheessa: kun havaitsemme jotain, kun teemme päätelmiä havainnoistamme tai kun toimimme johtopäätöstemme pohjalta.

Åhmanin mukaan tilannetajua voi opetella.

– Esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa voi valita itselleen yhden kehittämistä vaativan asian. Se voi olla esimerkiksi toisen arvostaminen. Kun sitä jatkaa tarpeeksi pitkään, alkaa mieli automaattisesti poimia ympäristöstä enemmän arvostamista vaativia asioita, ja tilannetaju sen osalta kehittyy.

Lisää tilannetajusta, inhimillisestä johtamisesta ja mielen liikkeistä kannattaa lukea Helena Åhmanin kirjoista. Hän on kirjoittanut useita kirjoja, joista uusin on Mielen johtaminen organisaatiossa (2014). Kirjassa käsitellään mitä organisaatiossa tulisi tietää ihmismielestä. Se auttaa saamaan mielen johtamisella aikaan parempaa tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.

Helenan ja Harri Gustafsbergin kirja aiheesta ilmestyy 28.9.

www.huntingminds.com

Related posts

Comment