Ideasta ei ole pitkä matka toteutukseen.

Yritys-Suomesta avautuu tieto-ovia yrittäjyyteen, joihin aloittavan yrittäjän, yritystoimintaa suunnittelevan ja yritystään kehittävän kannattaa tutustua. Muistathan, että ideat jalostuvat bisneksiksi, kun niitä hahmotellaan yhdessä. Yritysneuvojamme apu on aina saatavilla.

Tutustu Yritys-Suomen verkkopalveluihin.

ONNELLISIA YRITTÄJÄTARINOITA | #uusiyritys