Raha-asiat ovat luonnollisesti aloittavan yrittäjän mielessä.

Autamme yrittäjää erilaisten laskelmien teossa ja starttirahan sekä muiden mahdollisten yrityksen käynnistämisen liittyvien investointi- ja kehittämistukien haussa.

Tuotekehitys, investointi, pääomarahoitus, tutkimus ja koulutus, kansainvälinen, kehittäminen. Kaikkiin näihin aiheisiin saat neuvot ja keinot, kun käännyt puoleemme.

Rahoitusvaihtoehtoja liiketoiminnan eri vaiheisiin:

Starttiraha
TE-toimisto myöntää starttirahaa aloittavalle päätoimiselle yrittäjälle enintään 18 kuukaudeksi. Sen on tarkoitus turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan alkumetreillä.

Satakunnan ELY-keskus
ELY-keskus myöntää rahoitusta yrityksen kehittämishankkeisiin harkinnanvaraisesti. Rahoituksen saamiselle on erilaisia edellytyksiä rahoitusmuodosta riippuen.

Finnvera
Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos, joka tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita.

Tekes
Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja ja verkottaja, jonka asiakkaita ovat yritysten lisäksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä julkisten palveluiden tuottajat. Tekes tarjoaa rahoituspalveluja muun muassa kansainvälisen kasvun sekä tutkimus- ja kehitystyön tueksi.

ONNELLISIA YRITTÄJÄTARINOITA | #uusiyritys