PSKK > PSKK > Artikkelit > Artikkeli > Yrityskaupat lisääntyneet – PSKK auttaa kaikissa vaiheissa

Yrityskaupat lisääntyneet – PSKK auttaa kaikissa vaiheissa

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen yrityskauppa-asiakkaiden määrä on ollut selvässä nousussa muutaman viime vuoden aikana. Eläkeikään tulevia yrittäjiä sekä muita yrityksensä myymisestä kiinnostuneita yrittäjiä on selvästi enenevässä määrin. Yrityskauppa voi olla yrittäjälle mahdollisuus saada ansiota elämäntyöstään tai mahdollisuuden hakea uusia haasteita työelämässä.

Yrityskauppa on haastava ja paljon valmistelua vaativa asia kokonaisuus. Yrityskaupan valmisteluun käytetty huolellisuus ja erityisesti juuri kaupan jälkeinen ostokohteen haltuunotto ovat avainasioita onnistuneeseen kauppaan. Yrityskauppa sisältää luonnollisesti riskin, mutta se avaa myös suuria mahdollisuuksia.

Kun yrityskauppa tehdään realististen suunnitelmien perusteella – varmistaen, että pienille epäonnistumisille on rahoituksellisesti pelivaraa ja yrityskaupan jälkeen kohdeyrityksen henkilöstö saadaan sitoutettua ostajan strategiaan – on onnistuneen yrityskaupan edellytykset perusteiltaan varmistettu. Yrityskaupan yhteydessä huomioidaan yrityskaupparahoituksen ja siihen liittyvien korkojen ja lyhennysten lisäksi myös käyttöpääoma ja investoinnit.

Yhtenä mahdollisuutena yrityskauppa voi olla myös hyvä tapa siirtyä yrittäjäksi, jolloin uusi yrittäjä saa valmiin yrityksen asiakassuhteineen. Näin kynnys liiketoiminnan käynnistämisestä madaltuu. Myyjän kannalta yrityskauppa puolestaan turvaa yrityksen toiminnan jatkuvuuden. Tämä asia on meillä paljon hyödyntämättä, ja siinä olisi paljon mahdollisuuksia myyjien ja ostajien löytäessä paremmin toisensa.

Yksi yhteistyökumppanimme on Satakunnan yrittäjien sukupolven ja omistajavaihdosten palvelu. Sieltä saa apua muun muassa yrityksen myynnin ja ostamisen suunnittelussa, sukupolvenvaihdokseen valmistautumisessa, yritystoiminnan alas ajamisessa, veroneuvontaa ja ohjausta jatkotoimenpiteisiin.

Satakunnan yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattori Olli Annala onkin usein mukana PSKK:n yrityskauppa-caseissa. Myös muita kumppaneita tarvitaan, joita voivat olla TE-toimisto starttirahatapauksissa tai Finnvera rahoituksen järjestäjänä joko yksin tai pankin kanssa. Tarpeen mukaan osana kaupan viimeistelyä voidaan teettää ns. Due diligence -tarkastelu lakiasiantuntijan toimesta. Due diligence -tarkastelulla kartoitetaan ennakolta yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita.

Tavallisesti PSKK:ssa tehdään ostavan asiakkaan kanssa liiketoimintasuunnitelma ja talouslaskelmat, sekä mahdollisesti starttirahan haku, yrityksen perustamispaperit ja haetaan tarvittava rahoitus. Yritystä myyvän asiakkaan kanssa tehdään tavallisesti myynti-ilmoitus eri medioita varten ja neuvotellaan kauppaan liittyvistä käytännön asioista. Yrityksen arvonmääritys onkin usein haastavin juttu yrityskaupassa. Siihen käytetään tavallisesti kahta menetelmää yrityksen tuottoarvoa tai substanssiarvoa eli yrityksen velattoman omaisuuden arvoa. Muitakin menetelmiä on, mutta lopulta ostaja ja myyjä päättävät oikean hinnan, johon myös rahoittaja haluaa olla mukana. Arvonmääritys voidaan tarvittaessa tilata myös ulkopuoliselta asiantuntijalta.

PSKK:n palvelut ovat maksuttomia omistajakuntiemme yrittäjille Kankaanpäässä, Karviassa, Jämijärvellä ja Siikaisissa myös yrityskauppa-asioissa. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö voi hieman maksaa, jos niitä tarvitaan.

Käytännön yrityskauppa ei kuitenkaan usein ole kovin vaativa kokonaisuus, jota pitäisi pelätä. Ajoissa liikkeelle lähtö on tärkeää, koska keskimäärin kauppojen syntyminen vie noin 11 kuukautta. Se voi syntyä hyvin nopeastikin, jos ostaja ja myyjä ovat jo löytäneet toisensa.

Satakunnassa on koko ajan runsaasti yrityksiä kaupan. Uusia yritysmahdollisuuksia voi etsiä esimerkiksi Suomen Yrittäjien Yrityspörssissä ja Suomen Yrityskaupat Oy:n sivustolla.

Matti Arkko, yrityskehittäjä

Related posts

Comment